Joonimine ja teekattemärgistus

Teekattemärgistus

Teekattemärgistus

Parkimisala omaniku või haldaja tellimusel kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad kinnistu territooriumil. Märgistus kantakse kinnistuplaanile. Kui markeeritav ala toimub eramaal mil KOV-st kooskõlastuse saamine ei ole kohustuslik, on äärmiselt soovituslik järgida Eesti Standardikeskuse poolt seatud nõuded parkimiskohtade märgistamisel.

Joonimine

Joonimine Tallinnas

Parkimisaladel vajame igasuguse keerukusega märgistusi. Meie spetsialistid aitavad Teil projekteerida tähistusi Teie parklas lühikeste tähtaegade jooksul.

Tähistuste märkimine võimaldab paremini orienteeruda situatsioonidest parklas, kergendab liikluse protsessi ja aitab mõista liiklusmärkide olemust.

Meie töötulemusi on hästi näha nii päevasel, kui ka öisel ajal. Tähised on hästi märgatavad ka halbades ilmastikuoludes. Sellel eesmärgil me kasutame värvi, mis on erakordselt kõrge tahkusega. Need värvid kantakse pinnale pritsides, mis garanteerib kõrgeid geomeetrilisi omadusi  ja värvi vastupidavuse.

Parklate joonimineOsutatavate teenuste valik

  • Projekteerimine
  • Pinnale kandmine

Teedemärgistuste viisid

  • Ajutine märgistus polümeerlindiga
  • Teevärviga märgistus
  • Märgistamine plastikuga

Teemärgistuse liigid

  • Pikimärgistused
  • Ristimärgistused
  • Nooled
  • Piktogrammid

 

Teekattemärgistus Tallinn

Koostööpartnerid: