Sanktsioonid

Vaidlustamata Leppetrahvide korduva mittetasumise tagajärjel kantakse sõiduk ARK registrimärgiga OÜ Parkiti eraldi andmebaasi. Korduvalt parkimistingimusi eiranud sõiduki juhipoolsele küljele paigutatakse hoiatus, millega antakse teada, et järjekordse parkimiskorralduse rikkumise korral blokeerime sõiduki esiratta või korraldame kinnistuomanike juhatuse volitusel sõidukijuhi korralekutsumise koostöös Tallinna Munitsipaalpolitseiga. Vajadusel teisaldame sõiduki.

Koostööpartnerid: