Sanktsioonid

Sanktsioonid

Vaidlustamata Leppetrahvide korduva mittetasumise tagajärjel
kantakse sõiduk ARK registrimärgiga OÜ Parkiti eraldi andmebaasi.

Kirjutage meile
Korduvalt parkimistingimusi eiranud sõiduki juhipoolsele küljele paigutatakse hoiatus, millega antakse teada, et järjekordse parkimiskorralduse rikkumise korral blokeerime sõiduki esiratta või korraldame kinnistuomanike juhatuse volitusel sõidukijuhi korralekutsumise koostöös Tallinna Munitsipaalpolitseiga. Vajadusel teisaldame sõiduki.

Firmadele ja maaomanikele

Parkimise korraldamine firmadele ja maaomanikele

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Liiklusmärgid

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Lastekodu 48, Tallinn

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee