Joonimine ja teekattemärgistus

Parkimisala omaniku või haldaja tellimusel kujundatakse märgistus ja

määratakse nende asukohad kinnistu territooriumil.

Kirjutage meile
Märgistus kantakse kinnistuplaanile. Kui markeeritav ala toimub eramaal mil KOV-st kooskõlastuse saamine ei ole kohustuslik, on äärmiselt soovituslik järgida Eesti Standardikeskuse poolt seatud nõuded parkimiskohtade märgistamisel.

Parkimisaladel vajame igasuguse keerukusega märgistusi. Meie spetsialistid aitavad Teil projekteerida tähistusi Teie parklas lühikeste tähtaegade jooksul.

Tähistuste märkimine võimaldab paremini orienteeruda situatsioonidest parklas, kergendab liikluse protsessi ja aitab mõista liiklusmärkide olemust.

Meie töötulemusi on hästi näha nii päevasel, kui ka öisel ajal. Tähised on hästi märgatavad ka halbades ilmastikuoludes. Sellel eesmärgil me kasutame värvi, mis on erakordselt kõrge tahkusega. Need värvid kantakse pinnale pritsides, mis garanteerib kõrgeid geomeetrilisi omadusi  ja värvi vastupidavuse.

 

Osutatavate teenuste valik

  • Projekteerimine
  • Pinnale kandmine

Teedemärgistuste viisid

  • Ajutine märgistus polümeerlindiga
  • Teevärviga märgistus
  • Märgistamine plastikuga

Teemärgistuse liigid

  • Pikimärgistused
  • Ristimärgistused
  • Nooled
  • Piktogrammid

Parkimistingimused

Põhinõuded ehk parkimistingimused trükitakse parkimisala teabetahvlile

Tasulised parklad

Meie opereerida on 12 tasulist parkimisala.

Parklate nimekiri

Tasulised parklad ja KÜ parklate nimekiri

Mobiilne parkimine

Mobiilse parkimise juhend

Leppetrahvid

Leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee