Meist

Korraldame parkimist ja parkimisjärelvalvet peamiselt Tallinnas

ja vähemal määral Pärnus, Narvas ning Tartus.  

Kirjutage meile

Osutame parkimiskorralduse teenust elamukinnistu omanikele, eramaade omanikele, ettevõtetele, haridusasutustele ja tasulist parkimisteenust. Meie poolt opereeritavaid parkimiskohti on rohkem kui 1500 ja me osutame parkimiskontrolli teenust enam kui 120-le korteriühistule ja eramaaomanikule.

Parkimisalade vähesus, sõidukite korrapäratu parkimine ja reguleerimata liikluskorraldus eravaldustes piiravad kinnistuomanike ja valdajate parkimisvõimalusi Meie eesmärk on osutada linnas parkimisteenust, aidata korraldada eramaadel sõidukite parkimisvõimalusi ja mõjutada kehtivate õigusaktide alusel sõidukijuhte, kes eiravad kinnistuomanike otsusega seatud parkimiskorraldusi.

Kinnistuomanike kehtestatud parkimistingimuste eesmärgiks on tagada parkimiskohtade olemasolu selle maa omanikele kinnismaal või parklas ja külaliste parkimine omaniku loa või parkimistasu eest.
Leppetrahvid on abinõu isikute suhtes kes paigutavad oma sõiduki parkimisalale vastuolus omaniku kehtestatud tingimustega või pargivad loata.

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkla sissesõidu juurde paigaldatakse infotahvel, mis sisaldab lepingu tüüptingimusi sõiduki parkimiseks. Ühtlasi on infotahvlil ParkIT OÜ avaldab selgesõnaliselt oma tahet lepingu sõlmimiseks, kui sõiduki juht auto ParkIT OÜ paklasse pargib. Lisaks infotahvlile on parkla sissesõidu juurde paigaldatakse rida liiklus- ja teavitusmärke, mis annavad parklaalale sissesõitjale teada, et ta siseneb eraparklasse ja eraparkla omanik kehtestab tingimused seal parkimiseks.

Kontrolli läbiviimisel lähtutakse eramaa omaniku või valdaja määratud ja Parkit OÜ kokkulepitud parkimistingimustest.
Väljastatud leppetrahvi nõuet ei ole kontrolöril õigust tagasi võtta, küll on aga sõiduki juhil võimalus 14 paeva jooksul leppetrahvi määramisest alates esitada põhjendatud pretensioon Parkit OÜ-le. Leppetrahvi nõude tähtajaks tasumata jätmisel antakse selle edasine käsitlemine üle inkassoteenust osutavale partner firmale.

Parkit OÜ toetub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja KOV seadustest. Meie teenuse osutamise õigused ja alused on läbinud põhjaliku õigusliku analüüsi, et tagada meie tegevuses kasutatavate üldtingimuste vastavus kõikidele seadusandlikele aktidele.

Meist

Korraldame parkimist ja parkimisjärelvalvet

Heategevus

Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefondiga koostööleping

Pakume tööd

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee