Parkimistingimused

Põhinõuded ehk parkimistingimused trükitakse parkimisala teabetahvlile ja paigaldatakse parkimisalale. Parkimiskaardiga parkimiseks võetakse vastu tingimused sellega parkimiseks. Tingimused eelkooskõlastatakse kinnistute omanikega, parkimisala omaniku või valdajaga.

 

Kirjutage meile

Parkimiskaardiga parkimiseks võetakse vastu tingimused sellega parkimiseks. Tingimused eelkooskõlastatakse kinnistute omanikega, parkimisala omaniku või valdajaga.

KÜ PARKIMISKAARDI KASUTAMISE KORD (näidis)

Parkimiskaart ei taga vaba parkimiskohta …aadress………… territooriumil.

Vastavalt parkimisseadusele võimaldatakse …aadress………… territooriumil parkida ühel autol elamu ühe korteri kohta.

Parkimiskaart antakse välja korteriomanikule allkirja vastu pärast avalduse esitamist korteriühistu juhatusele. Uue loa saamiseks tuleb ära anda vana parkimisluba.

Kui KÜ korteris elava pere käsutuses on mitu autot, võimaldatakse korteriomanikul valida ainult üks auto parkimiseks …aadress………… territooriumil.

ÖÖPÄEVARINGSELT ON KEELATUD parkida kõnniteel ja kollase joonega märgistatud ala kõrval (valesti parkimise eest määratakse trahv). Mikrobusside ja haagiste parkimine on …aadress………… territooriumile KEELATUD.

Elamu trepikoja juures on ettenähtud juurdepääs eriautodele (politsei, kiirabi) ja mööbli laadimiseks. PARKIMINE KEELATUD.

Elamu teise trepikoja kõrval võib parkida jättes elamu sissepääsu ala vabaks eriautodele (politsei, kiirabi) või mööbli laadimiseks.

Parkimiskaardile märgitud teave: kaardi nr, korteriühistu nimetus vm peab olema nähtav. Rikutud või ülekleebitud parkimiskaardid on KEHTETUD.

Korteriühistu annab korteriomanikele koos parkimiskaardiga allkirja vastu käesoleva dokumendi: KÜ PARKIMISKAARDI KASUTAMISE KORD.

Oma külaliste eest vastutab korteriomanik. Palume teavitada oma külalisi parkimiskorra muudatustest KÜ territooriumil.

KÜ ei kanna vastutust parkimiskaardi kasutamise ja parkimise korda rikkunud autoomanike eest ning ei tühista väljastatud trahve. Palume nendes küsimustes korteriühistu juhatuse poole mitte pöörduda.

KÜ PARKIMISKAARDI KASUTAMISE KORD on väljastatud korteriomanikele kahes keeles ja paigutatud nähtavale kohale teabetahvli

Parkimistingimused

Põhinõuded ehk parkimistingimused trükitakse parkimisala teabetahvlile

Tasulised parklad

Meie opereerida on 12 tasulist parkimisala.

Parklate nimekiri

Tasulised parklad ja KÜ parklate nimekiri

Mobiilne parkimine

Mobiilse parkimise juhend

Leppetrahvid

Leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee